Welkom bij de Shanti welpen van Scouting de Hoeve, de Dauwtrappertjeskring.

Er valt zoveel te vertellen over de Shanti’s dat we de belangrijkste zaken voor u op een rijtje hebben gezet. In een oudergesprek zullen wij nog het een en ander toelichten. Wij hopen dat het een leuke tijd wordt bij onze groep.

Shantiwelpen zijn meisjes die elke zaterdagmiddag bij elkaar komen om samen bij de Scoutingvereniging te spelen. Ze spelen regelmatig in hun clubhuis, maar zijn ook vaak weg om de wereld te ontdekken. Elke week wordt er iets anders georganiseerd door de Shantileiding. Brood bakken op een kampvuur, een speurtocht lopen of fietsen, zwemmen, een strand- of boswandeling maken, toneel spelen of liedjes zingen zijn een paar voorbeelden. De Shantiwelpen van Scouting de Hoeve heten “De Dauwtrappertjeskring”. Die naam is vroeger verzonnen toen Shantiwelpen nog heel vroeg opstonden om te gaan dauwtrappen. (dat is wandelen heel vroeg in de morgen als de dauw nog op het gras en de bladeren ligt). Tegenwoordig maken Shanti’s liever een avondwandeling. Elke nieuwe Shanti wordt ingedeeld in een groepje. Ieder groepje heeft een ouder meisje als hoofdshanti.

Nieuwe Shanti/Contributie

Iedereen die nieuw komt bij de Dauwtrappertjeskring is niet meteen een echte Shanti. Er is eerst een kijkperiode van ongeveer 3 weken. Na de kijkperiode wordt er een inschrijfformulier gemaild. Eénmaal ingeschreven, dan kan er geïnstalleerd worden. Na de “inschrijving” moet er contributie betaald gaan worden. De contributie bedraagt € 15,- per maand. Deze dient voor elke maand betaald te worden, ook gedurende de zomerstop. U ontvangt geen acceptgirokaart. De penningmeester geeft er de voorkeur aan dat u per kwartaal en via een automatische incasso vooruit betaald. Dit scheelt voor hem veel administratief werk en is ook voor u een stuk gemakkelijker.

Omdat we de contributie zo laag mogelijk willen houden, werken we niet met acceptgiro’s want hiervoor moet extra worden betaald. Van de contributiegelden wordt van alles en nog wat betaald; spelmaterialen, versnaperingen, het clubhuis, het onderhoud hiervan. Verder is er een deel bestemd voor contributiebetaling aan Scouting Nederland. Speciale activiteiten brengen extra kosten met zich mee. U wordt hierover van tevoren geïnformeerd.

Iedereen bij Scouting de Hoeve doet zijn of haar taken op vrijwillige basis en onbezoldigd. Met veel plezier staan zij iedere week weer klaar voor de kinderen of doen ondersteunende taken op de achtergrond.

Installatie

Leden die geïnstalleerd gaan worden dienen van tevoren een uniform kopen. Deze is te koop bij de Scoutschop. Soms zijn er tweedehands uniformen ter overname. De das en insignes koopt u via de leiding € 21,50. Scouting de Hoeve is een groep waar het dragen van een scouting uniform tijdens de opkomsten verplicht is. Uitzonderingen hierop vormen de zomerkampen waar niet iedere dag het uniform gedragen hoeft te worden. Tevens heeft onze groep een eigen T-shirt dat gedurende de zomer gedragen mag worden met de groepsdas erop. Het T-shirt is te krijgen via de leiding.

Opkomsten

Als er geen speciale dingen gedaan worden, dan wordt er op zaterdag van 13.30 uur tot 16.00 uur opkomst gehouden. Af en toe organiseren we een avondspel op vrijdagavond. De Shantileiding maakt van te voren een programma, waarin de opkomsten voor een bepaalde periode worden gepland. Dit programma sturen we via E-mail naar de ouders. Eventuele laatste info of voor onderlinge afspraken met andere ouders kan via onze speltak app.

Afmelden

Als uw dochter een keer niet kan komen, geef dit dan tijdig door aan de leiding. Afmelden kan via shantileiding@scoutingdehoeve.nl of via onze speltak app.

Weekenden en Zomerkamp

Een paar keer per jaar houden we met de Shanti’s een weekend. We slapen dan 1 of 2 nachten op het clubhuis of ergens anders. Voor deze weekenden vragen we een extra bijdrage.( ca. € 10.-)

In de eerste week van de zomervakantie gaan de Shanti’s een week op kamp (van zaterdag tot zaterdag) in een ander clubhuis. Voor een kamp wordt een bijdrage van ca. € 145,– gevraagd.