Geschiedenis scouting De Hoeve

De eerste jaren

De Hoeve Ypenburggroep is een van de oudste scoutinggroepen in Rijswijk en omstreken. Zij werd op 18 februari 1937 opgericht door mevrouw van Ravenstijn ( toen nog Olivier).  Zij was de eerste akela van de groep die toen nog slechts uit 7 welpen bestond en 2 man (vrouw) leiding. Na het eerste zomerkamp in 1937 had de groep ook een verkennerstak.

Begonnen als groep 2 in het Haagsche district groeide de groep al snel naar meer leden met tevens een groter aantal leiders. Een nieuwe leider was in die jaren ook de heer van Ravenstijn. Al snel zagen hij en akela Oliver elkaar wel zitten (1945) en in 1947 traden zij in het huwelijk. Een dergelijke romance heeft zich later nog vele malen herhaald met andere scouting- en ex-scoutingleden. De heer van Ravenstijn is tot zijn overlijden in 1992 actief geweest binnen de groep, eerst jaren als hopman bij de verkenners, later in allerlei bestuursfuncties. Akela van Ravenstijn-Oliver is tot 2011 ere-lid geweest van de groep. In 2011 is zij overleden.

Gedurende de oorlogsjaren zijn de opkomsten van de groep ondergronds door blijven gaan. Na de bevrijding kon hierdoor de draad vrij snel weer worden opgepakt.

In de periode 1937-1972 behoorde de Hoeve Ypenburg tot De Nederlandse Padvinders (NPV). Hierbinnen was zij aangesloten bij de X-groepen. Op dit moment bestaat het fenomeen X-groep nog als traditie, alleen zijn deze groepen, net als alle andere padvinders, opgegaan in de grote vereniging Scouting Nederland.

Lokatie
In de vooroorlogse jaren is er een soort rondreis door Rijswijk gemaakt door gebrek aan een vaste stek. De opkomstplaatsen varieerden van het pleintje voor de kerk in Oud Rijswijk tot een trekschuit in de Vliet. In 1945 kreeg de groep haar eerste vaste standplaats vlakbij het vliegveld in de boerderij ‘ Hoeve Ypenurg”. Aan deze boerderij dankt onze groep haar naam.
In 1960 verhuisde de groep van de Hoeve naar het klimophuisje op het Julialaantje. In 1970 vond de groep een nieuwe plek aan de Sir Winston Churchilllaan in de boerderij tegenover het huidige clubhuis.
 
Uit deze locatie moest de groep ook weer vertrekken, maar inmiddels was de bouw van het huidige gebouw gestart. Gedurende de bouw heeft de groep haar intrek genomen in een oude gaarkeuken, Cusco, in het Overvoorde bos. Sinds 1983 is onze groep trotse eigenaar van het huidige clubhuis, welke destijds door de eigen leden zelf gebouwd is.
De huidige ligging van het clubhuis is erg gunstig en rondom is veel groen en de Zwetzone is niet veer. In 2014 is de loods met behulp van leiding en ouders vervangen voor een prachtige groote opslag waar wij veel plek hebben om ons material op te kunnen bergen.
Wij zijn uitermate blij met de nieuwe woonwijken die ontstaan en zien dat hierdoor ons ledenaantal stijgt.
 
De Hoeve vandaag:
In 2017 bestond de Hoeve 80 jaar en warden er verschillende activiteiten en bijeenkomsten gehouden; voor zowel leden, oud-leden als buurtbewoners. Om 2017 feestelijk te beginnen kwamen alle leden in januari al bijeen om een bijzondere foto te maken met een drone. Op vrijdag 17 februari werd het jubileumjaar officieel geopend met de onthulling van een nieuw naambord voor de ingang. Vervolgens werd er een wandeling door de geschiedenis heen gemaakt met een modeshow van allerlei uniformen, (zomerkamp)T-shirts en truien door de jaren heen met uiteraard een hapje en een drankje. Het was een gezellige, nostalgische scoutingavond
Het clubgebouw van Scoutinggroep De Hoeve is gevestigd in de groenstrook van Eikelenburg. Het onderkomen is het snelst te bereiken via het voetgangersbruggetje aan de Mgr. Bekkerslaan, ter hoogte van de van de Dr. H.J. Van Mooklaan in Rijswijk.Speltakken
Voor de oorlogsjaren kende de groep twee speltakken, namelijk de welpen (opgericht 1937) en de verkenners (opgericht na het zomerkamp, 1937). In de loop van de jaren werd de groep verrijkt met allerlei andere speltakken:

·      
in 1975 de kabouters;

·      
in 1976 de padvindsters (tegenwoordig de scouts, samen met de verkenners);

·      
in 1977 de rowans en de stam;

·      
in 1984 de sherpa’s (tegenwoordig de explorers, samen met de rowans);

·      
in 1987 de bevers.