Scouting de Hoeve is een groepsvereniging verbonden met Scouting Nederland. Als zodanig sluit onze vereniging zich aan bij het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Gedetailleerde uitwerking van de afspraken binnen onze vereniging zijn hieronder in de documenten beschreven.

N.B.: Besluiten genomen op de groepsraad van de vereniging zijn direct van kracht, mits niet in strijd met het Huishoudelijk Reglement en/of Statuten. De vereniging doet haar best de informatie in de bestanden up-to-date te houden. Echter, Scouting de Hoeve en haar bestuur kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor verouderde informatie op deze pagina.