Sociale Veiligheid binnen Scouting De Hoeve

Binnen Scouting De Hoeve besteden we veel aandacht aan de veiligheid van onze kinderen. Het is belangrijk voor ons dat onze leden binnen een sociaal en veilige omgeving leuke en uitdagende opkomsten beleven.

Sociale veiligheid binnen scouting De Hoeve betekent dat leden zich
beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediƫnten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

VOG – Verklaring Omtrent Gedrag

Alle bij De Hoeve ingeschreven vrijwilligers dienen ook een VOG te overhandigen aan ons. Wij registreren de VOG in het online systeem van Scouting Nederland (SOL). Elke 3 jaar dienen de vrijwilligers hun VOG opnieuw aan te vragen.

Procedure vrijwilliger worden

Om vrijwilliger te worden, is er binnen de Hoeve een procedure die je dient te doorlopen. Zeker voor vrijwilligers die wekelijks met de kinderen werken (leiders, groeps-/praktijkbegeleiders) is het belangrijk om onze afspraken te kennen. Als een vrijwilliger zich aanmeldt voor een functie binnen De Hoeve zal er een start gesprek plaats vinden met de Groepsbegeleider, of indien verhinderd, met een van de Praktijkbegeleiders.

Voor leiders geldt ook dat zij voordat zij kunnen starten ook een aantal keer met een team meedraaien om te zien hoe dit klikt met het team en de kinderen.

Als een vrijwilliger ingestemd dient te worden (leiders, bestuursleden, praktijkbegeleiders of andere officieel functies) dan zal de procedure doorlopen worden voor het voorstellen/ instemmen van deze personen. Deze procedure is door de Groepsraad vastgesteld in een los hamerstuk.

Gedragscode

Scouting Nederland heeft een gedragscode opgesteld voor vrijwilligers binnen Scouting. Deze gedragscode wordt met onze vrijwilligers doorgenomen voordat zij beginnen als vrijwilligers (zie procedure vrijwilliger worden). Daarnaast besteden we als groep met regelmaat aandacht aan deze gedragscode. We streven ernaar om minimaal een keer per jaar per speltak aandacht te schenken aan de gedragscode en daarnaast komt het terug in de Groepsraad of in de thema avonden.

De gedragscode kan je via de website van Scouting Nederland downloaden, en is te vinden via deze link.

Vertrouwenspersoon

Soms gebeurt het toch dat je je niet helemaal prettig voelt en wil je met iemand daar over praten. Dit kan bij de leiding, maar sommige onderwerpen bespreek je liever met iemand die niet direct betrokken is, bijvoorbeeld omdat het een vriend of vriendin van iemand is waardoor jij je onprettig voelt.

Een gesprek met een neutraal iemand kan dan soms helpen, en daar zijn de vertrouwenspersonen binnen onze groep voor.

De vertrouwenspersonen van De Hoeve zijn:

Greetje Born: Gborn@Delft.nl en

Inge Hartkamp: imjvanhouweling@gmail.com

Loop je ergens tegen aan? Wil je in vertrouwen je verhaal doen? Neem contact op Greetje Born of Inge Hartkamp.

Team Sociale Veiligheid Scouting Nederland

Als er sprake is van een calamiteiten situatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en
hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoor tijden via een
bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail:
inveiligehanden@scouting.nl
socialeveiligheid@scouting.nl

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kan je kijken op de website van Scouting Nederland via de volgende link:
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/veiligheid/sociale-veiligheid/in-veilige-handen/vog