Er is maar weinig parkeerplaats direct bij De Hoeve. We willen daarom iedereen vragen om op de Mgr. Bekkerslaan te parkeren, ook als je alleen maar even je zoon/dochter komt halen of brengen.

Er lopen de hele dag rondom De Hoeve kinderen op het terrein en we willen het graag veilig houden voor iedereen.