De structuur van Scouting De Hoeve is opgedeeld in twee onderdelen. De vereniging en een ondersteunende beheers stichting.

Iedereen die lid is van De Hoeve is lid van de vereniging. De vereniging wordt bestuurd door het (dagelijks) bestuur en het bestuur geeft circa vier keer per jaar verantwoording aan de leden middels de groepsraad. De groepsraad is daarin het hoogste orgaan.

In de groepsraad nemen 2 bestuursleden van de stichting zitting. Deze twee leden hebben beide ook een stem.

De stichting is verder zelf sturend. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de vereniging en zorgen voor het grotere onderhoud en beheren van materialen en gebouw. Met deze constructie waarborgt de vereniging het behoud van het clubgebouw en materialen mocht de vereniging om welke reden dan ook op houden met bestaan.

Tevens is de stichting kadestraal en juridisch eigenaar van alle goederen en middelen met een waarde hoger dan 500 Euro. Deze worden door de stichting aangekocht en onderhouden. De stichting geeft de vereniging uiteraard gebruiksrecht over deze goederen, de vereniging geeft in ruil hiervoor een geldelijke vergoeding aan de stichting.

Voor meer vragen kan je contact opnemen met de stichting via stichting@scoutingdehoeve.nl