De 'Hoeve' vandaag

Aangezien de structuur van Scouting de Hoeve niet bij iedereen bekend is, leggen wij in dit hoofdstuk uit hoe de groep in elkaar steekt. Ook is er een aantal regels binnen de groep waarvan wij u graag op de hoogte willen stellen.

Groepsstructuur
Ten eerste is daar de stichting Hoeve Ypenburg die de middelen aan de vereniging ter beschikking stelt, zoals het clubhuis, de gelden voor spelmateriaal, de verzekeringen en overige voorzieningen. Het stichtingsbestuur bestaat uit:

 • Stichtings voorzitter
 • Penningmeester
 • Secretaris
 • 2 dagelijks bestuursleden

Het stichtingsbestuur vergadert tenminste twee keer per jaar en tijdens de vergadering mogen alle leiders met erkenning en het bestuur van de vereniging meebeslissen over belangrijke zaken.

Vervolgens is er de vereniging Scouting de Hoeve, met de groepsraad als besluitvormend orgaan. Het dagelijks bestuur van de groepsraad, ook wel groepsbestuur genoemd, bestaat uit:

 • Groepsvoorzitter;
 • secretaris;
 • groepsbegeleider(s);
 • evt. extern deskundige.

Binnen de vereniging is er een verdeling in zogenaamde speltakken. Deze zijn:

 • Bevers - jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar
 • Welpen - jongens van 7 tot 11 jaar
 • Shanti Welpen - meisjes van 7 tot 11 jaar
 • Scouts - jongens en meisjes van 11 tot 15 jaar
 • Explorers - Tieners van 15 tot 18 jaar
 • Stam - "Jong volwassenen" van 18 tot 24 jaar

Iedere speltak heeft een teamleider en een aantal leiders, bij de twee laatstgenoemde speltakken zijn het begeleiders/adviseurs. Iedere leider heeft een scoutingtraining gevolgd of staat op het punt die te gaan volgen, voor de speltak waar hij of zij leiding geeft. Het in het bezit hebben van een "erkenning" (cursusdiploma) is verplicht voor iedere leider.

Het bestuur en de leiders binnen de vereniging vergaderen 1 keer per 6 weken binnen een verband dat groepsraad heet. Hierin wordt de dagelijkse gang van zaken besproken.

Nieuwe leden
Ieder kind dat nieuw komt bij de groep mag een bepaalde periode komen kijken. Dit kijken houdt in dat het kind gewoon meedoet met het lopende programma. In het geval dat er al vriendjes of vriendinnetjes binnen de speltak aanwezig zijn probeert de leiding zoveel mogelijk de nieuweling in een groepje te plaatsen bij die vriendjes of vriendinnetjes. Zo wordt het nog gezelliger voor de kijker!!

De kijkperiode is meestal 1 maand, hierna wordt het nieuwe lid als aankomend scout (de nieuwe naam voor het vroegere padvinder) opgenomen binnen de groep. Natuurlijk alleen als uw zoon of dochter het echt leuk heeft gevonden in de afgelopen kijkperiode. Hierna moet ook begonnen worden met het betalen van contributie. Zie voor een nadere uitleg het hoofdstuk "contributie".

Na ongeveer 2 maanden zal de "kijker" geïnstalleerd worden. Wat dit nu weer precies inhoudt staat in het volgende hoofdstuk beschreven.

Het uniform
Leden die geïnstalleerd gaan worden dienen van tevoren een uniform kopen. Soms heeft de leiding van de speltak tweedehands uniformen ter overname, vraag hiernaar bij de speltakleiding. De Hoeve Ypenburggroep is een groep waar het dragen van een scoutinguniform tijdens de opkomsten verplicht is. Uitzonderingen hierop vormen de zomerkampen waar niet iedere dag het uniform gedragen hoeft te worden. Tevens heeft onze groep een eigen T-shirt dat gedurende de zomer gedragen mag worden met de groepsdas erop.

Informeer wel even bij de speltakleiding of het uniform dan toch nog meegenomen moet worden voor de openingsceremonie (b.v. vlaghijsen).

In het hoofdstuk over de speltakken staat bij "de installatie" precies beschreven wat u aan moet schaffen met betrekking tot het uniform voor die specifieke speltak.

Christelijke groep
Scouting de Hoeve is van oorsprong een christelijke groep. In het hoofdstukje over de geschiedenis is hier al even over gesproken. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat we tijdens weekenden en zomerkampen voor en na maaltijden een momentje stilte houden. Daarnaast respecteren wij ieders gezindheid, een ieder krijgt de ruimte bij ons om zijn of haar geloof uit te oefenen.  Tijdens weekenden en op zomerkampen is er op zondag bij sommige speltakken wel een een moment van bezinning, aandacht geheten, met hierin een wijze levensles.

Help Marjolijn naar de Wereld Jamboree

World Jamboree 2017

Marjolijn Unkel wil héél graag in 2019 naar de Wereld Jamboree in Amerika. Deelname hieraan is erg kostbaar. Maar daar krijgt zij ook veel voor terug. Klik op het bovenstaande logo om naar haar website te gaan voor meer informatie. 

Help mee om haar financieel te steunen. DOEN!!!!

Scouting Hoeve Ypenburg op Facebook