Scouting De Hoeve zou niet kunnen draaien/ werken zonder de vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor de vereniging.

De leiding en begeleiding zorgen ervoor dat er elke week weer leuke opkomsten gedraaid kunnen worden en dat de kinderen aan het eind van het seizoen een geweldig zomerkamp beleven.

Maar naast de leiding hebben we meer mensen binnen de vereniging zoals ons bestuur, beheercommissie, tuincommissie en alle andere leden die mee helpen de vereniging te maken tot wat ze is.

Groepsbestuur

Het groepsbestuur is eind verantwoordelijk over de groep en heeft de dagelijkse leiding. Het bestuur vergaderd, in principe, elke 6 weken.

Michiel Auerbach
Penningmeester/
waarnemend groepsvoorzitter
Wietse Braam
Groepsbegeleider
Madeleine Kaersenhout
Secretaris
Maurice van der Weele Algemeen Bestuurslid (beheer)